info@benmus.com
09130954196

کرومات پتاسیم

صفحه اصلیکرومات پتاسیم

این محصول یک ترکیب معدنی زردرنگ، به صورت پودری است که در آب محلول است.کرومات پتاسیم به عنوان ماده اولیه ساخت رنگهای نساجی، رنگدانه ها، جوهر، قارچ کش ها، همچنین در سنتز مواد آلی، مهار زنگ زدگی فلزات و آنالیز و ردیابی باریم و نقره می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پودری

شکل ظاهری:

9-9.8

: (50 gr/lit) محلول pH

2730 gr/lit

دانسیته

زرد

رنگ

194.19 gr/mol

جرم مولکولی

640 gr/lit

حلالیت در آب 20ºC

بدون بو

بو

968 °C

نقطه ذوب

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.