info@benmus.com
09130954196

روغن محافظ فلزات

در صنایع فلزی، اغلب پس از عملیات فلزکاری به ویژه در زمان انبارداری، از روغن محافظ استفاده می شود. روغن های محافظ به تناسب شرایط محیط در زمان انبارداری، کاربرد ثانویه فلز مورد نظر و سایر شرایط انتخاب می گردد.

از جمله مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی قابل اشاره در روغن های محافظ، چند جزئی بودن ماده بازدارنده، متغیر بودن دانسیته روغن های مصرفی به تناسب نوع کاربرد، استفاده از روغن های با نقطه اشتعال متفاوت و استفاده از بازدارنده های خوردگی آلی و معدنی می باشد.

شرکت پیشگامان فیدار اسپاداتا سه نوع محصول برای محافظت از فلزات تولید و بازار عرضه نموده است که عبارتند از:

  • روغن محافظ-1000
  • روغن محافظ-2000
  • روغن محافظ-3000

در حال نمایش 3 نتیجه

روغن محافظ -3000

کد محصول: 107101048 روغن محافظ-3000، در دمای محیط به صورت نیمه جامد است و به صورت تختال عرضه می گردد. این محصول به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی، نظیر چدن، فولاد، آلومینیوم، گالوانیزه و استیل در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول برای محافظت از انواع فلزات پس از عملیات فلزکاری به ویژه در زمان انبارداری در کلیه صنایع فلزی و ساخت قطعات فلزی کاربرد دارد.

روغن محافظ-1000

کد محصول:   104101046
روغن محافظ-1000، یک محصول روغنی به رنگ روشن است.  این محصول  به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی، نظیر چدن، فولاد، آلومینیوم، گالوانیزه و استیل در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول برای محافظت از انواع فلزات پس از عملیات فلزکاری به ویژه در زمان انبارداری در کلیه صنایع فلزی و ساخت قطعات فلزی کاربرد دارد.

روغن محافظ-2000

کد محصول: 104101047

روغن محافظ-2000 ، یک محصول روغنی به رنگ تیره است. این محصول به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی، نظیر چدن، فولاد، آلومینیوم، گالوانیزه و استیل در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول برای محافظت از انواع فلزات پس از عملیات فلزکاری به ویژه در زمان انبارداری در کلیه صنایع فلزی و ساخت قطعات فلزی کاربرد دارد.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.