روغن بافندگی

بافندگی فرآیند ایجاد پارچه ها از طریق درهم بافتگی رشته های طولی و عرضی در یک آرایش منظم که عموما تار و پود شناخته می شوند، است. عملیات انجام شده در یک ماشین، بافندگی نام دارد.

دو مجموعه از نخ ها در بیشتر موارد در زوایای مستقیم به یکدیگر درهم بافته می شوند. یکی از این مجموعه ها که تار نام دارد، در راستای طول دستگاه بافندگی اجرا می شود، دیگری که به عنوان پود شناخته می شود، به صورت ضربدری اعمال می گردد.

افزایش و کاهش ردیف رشته های تار در ردیف متنوع، ممکن است ساختارهای بافت را ارائه دهد.
روغن های بافندگی با خاصیت روان کنندگی و جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن، در عملیات گونی بافی، پتوبافی و ریسندگی پشم و پلی استر، قابل استفاده می باشند. انواع روغن بافندگی در شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا تولید می شود که شامل موارد زیر می باشد:

  • روغن بافندگی-1000
  • روغن بافندگی-2000
  • روغن بافندگی-3000

در حال نمایش 2 نتیجه

روغن بافندگی -1000

کد محصول: 204102068 این محصول به منظور ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در عملیات گونی بافیP.P. (حلقوی)، پتوبافی و ریسندگی پشم مورد استفاده قرار می گیرد.

روغن بافندگی-2000

کد محصول: 204102069

این محصول به منظور ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در عملیات گونی بافیP.P. (حلقوی)، پتوبافی و ریسندگی پشم مورد استفاده قرار می گیرد.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.