اطلاعیه: از این پس کلیه محصولات بهین تراش با برند تجاری بنموس Benmus به بازار عرضه می‌گردد.

www.benmus.com     

پیشگامان فیدار اسپادانا

شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد.

شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت : 

واحد تولیدی

انـواع روغنهـای مـورد نیـاز صنایـع نسـاجی، انـواع چربـی گیرهـا، پـودر رسـوب زدا، کروماتهـای پتاسـیم وسـدیم، پـودر کشـش، پولیـش نـرم و زبـر اتومبیل و اسـپری بـراق کننـده و ضدغبـار از فرآورده‌هـای تولیـد شـده در واحـد تولیـدی پیشـگامان فیدر اسپادانا می‌باشـد .

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا، با بهره گیری از دانش و تجربه پژوهشگران و متخصصین خود، با هدف افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت تولیدات فعالیت می کند. همچنین تولید محصولات جدید بر اساس نیاز بازار از فعالیت های این واحد می باشد. در این راستا متخصصین شرکت، با توجه به تقاضای مشتریان بر روی فرمولاسیون محصولات مورد نظر کار کرده و می تواند آنها را با کیفیت مناسب و مشخصات مورد نظر تولید و به به بازار عرضه نمایند.

اطلاعیه

تغییر برند


محصولات ما


واحد تولیدی شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا محصولات زیر را برای صنایع فلزکاری ، نساجی و… تولید می‌کند : 

مقاله ها


با ما از بروزترین مقالات و داغ ترین اخبار روز دنیا مطلع شوید…

فرایند ریسندگی چیست؟
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

فرایند ریسندگی چیست؟

ریسندگی فرایندی برای تولید الیاف پلیمری است. این فرایند شکل خاصی از اکستروژن است که از یک اسپینرت (نخ ریس) برای ایجاد فیلامنت (تار) های پیوسته استفاده می نماید. برای ...