اسپین فینیش

ذوبریسی یکی از روشهای تولید الیاف مصنوعی است که برای ساختن الیاف پلیپروپیلن، نایلون و پلی استر استفاده می شود در این روش، معمولاً پلیمر مورد استفاده به صورت گرانول یا ساچمه های خشک وارد اکسترودر می شود.

اکسترودر، پلیمر را ذوب کرده و به درون محفظۀ ریسندگی انتقال میدهد، سپس پلیمر به سمت سوراخ های رشته ریس، هدایت شده و با عبور از آن ها به صورت رشته در می آید. این رشته ها از یک محفظۀ خنک کننده عبور می کنند تا جامد شوند.

در طی فرایند جامد سازی، برای پایین کشیدن رشته ها و تبدیل آن ها به قطرهای کوچک، از یک دستگاه جمع کننده استفاده می شود. سپس آغشته به روغن تکمیلی (اسپین فینیش) می‌گردد

اسپین فینیش یک روغن شفاف با پایه مواد شیمیایی سنتزی است که با ایجاد لایه سطحی بر روی الیاف، موجب کاهش اصطکاک، افزایش مقاومت الیاف و تخلیه بار الکتریکی ایجاد شده در اثر تماس سطح الیاف با سطوح، در مسیر فرایند می گردد.

در واحد تولیدی پیشگامان فیدار اسپادانا انواع اسپین فینیش مورد نیاز برای تولید الیاف پلی پروپیلن و پلی استر تولید می گردد که شامل موارد زیر می باشد.

 • اسپین فینیش BCF-1000
 • اسپین فینیش BCF-2000
 • اسپین فینیش BCF-3000
 • اسپین فینیش BCF-4000
 • اسپین فینیش BCF-5000
 • اسپین فینیش BCF-6000
 • اسپین فینیش BCF-7000
 • اسپین فینیش BCF-8000
 • اسپین فینیش BCF-9000
 • اسپین فینیش BCF-10000
 • اسپین فینیش BCF-11000
 • اسپین فینیش BCF-12000
 • اسپین فینیش BCF-14000
 • اسپین فینیش POY-1000
 • اسپین فینیش FDY-1000

نمایش 1–9 از 16 نتیجه

اسپین فینیش BCF-1000

کد محصول: 202202058

این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-10000(NB)

کد محصول: 202202085 این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-11000(B69)

کد محصول: 202202086

این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-12000

کد محصول: 202202087 این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-13000(B56)

کد محصول: 202202088 این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-14000

کد محصول: 202202089 این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-2000

کد محصول: 202202059

این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-3000

کد محصول: 202202060 این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

اسپین فینیش BCF-4000

کد محصول: 202202061

این محصول به منظور روغن زنی سطحی الیاف یا فیلامنت ها، افزایش خواص آنتی استاتیکی و ایجاد چسبندگی بین فیلامنت های پلی پروپیلن در صنایع نساجی و تولید الیاف BCF کاربرد دارد.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.