روغنهای حل شونده

صفحه اصلیروغنهای حل شونده

روغنهای حل شونده

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز انسان به وسایل مورد نیاز زندگی و همچنین تجهیزات صنعتی و با توجه به بکارگیری انواع فلزات در ساخت آنها، انواع عملیات فلزکازی و ماشینکاری توسعه یافته اند. در این بین عملیاتی چون تراشکاری و برشکاری فلزات، نقش مهمی در فرایند ساخت تجهیزات و قطعات فلزی دارند. با توجه به تماس قطعات فلزی و ایجاد اصطکاک بین آنها در این عملیات، گرمای زیادی تولید میگردد که میتواند باعث آسیب دیدن ابزار و همچنین کاهش کیفیت قطعه فلزی گردد. روانکاری و خنک کاری موثر در حین عملیات ماشین کاری، راهی برای مقابله با این پدیده میباشد.
برای این منظور روغنهای حل شونده با قابلیت ایجاد امولسیون در آب، مورد استفاده قرار میگیرند. واحد تولیدی خنک کار سپاهان انواع روغنهای حل شونده را تولید کرده است. این محصولات در دو دسته

 

1-زدوان (آب صابون) 2-وایت اویل (پری امولسیون)

 

به بازار عرضه شده اند.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.