کروماتها

صفحه اصلیکروماتها

کروماتها نمک های اسید کرومیک هستند. این نمکها دارای کاربردهای گوناگونی در سنتز مواد آلی، تهیه رنگدانه ها، مهار زنگ­ زدگی فلزات و شناسایی و آنالیز ترکیبات شیمیایی و… دارند.

در واحد تولیدی پیشگامان فیدار اسپادانا دو نوع از این نمک ها به صورت پودر زردرنگ تولید می شود.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.