info@benmus.com
09130954196

گالری تصاویر

صفحه اصلیگالری تصاویر
مجموعه تصاویر
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت
تصاویر نمایشگاه ها

تصاویر نمایشگاه های برگذار شده در سطح کشور از سال … تا آخرین نمایشگاه برگذار شده

concrete-framework-oil
تصاویر کارخانه

تصاویر محیط های کارخانه و روش تولید محصولات و دستگاه های کار

qqq
تصاویر بخش اداری

تصاویر بخش اداری ، آزمایشگاه ، پرسنل و ساختمان های مربوطه

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.